CIED 11 Coruña logo
  • image
    Call for papers

Formato e presentación

Para o envío das investigacións (sexa como comunicación oral ou como póster) deberá utilizarse en todos os casos o equipo Word que se habilitará para tal efecto, respectando estritamente o formato establecido, que constará dun mínimo de tres páxinas e un máximo de catro, incluíndo a portada.

Os traballos deben estar estruturados nas seguintes seccións: fundamentación teórica, obxectivo(s), metodoloxía, resultados e principais conclusións obtidas. Na primeira páxina, ademais do título do traballo, debe figurar o nome completo de todos os autores, a súa afiliación institucional e o seu correo electrónico, tendo en conta que o primeiro autor será o designado para manter a correspondencia co Comité Científico. Ademais, ao final da primeira páxina indicarase a área temática na que desexa que se inclúa o traballo, sen prexuízo de que finalmente o traballo poida ser asignado a outra área por decisión do Comité Científico.

Cada traballo poderá incluír un máximo de catro autores, non podendo un mesmo autor figurar en máis de tres traballos (comunicacións orais e/ou pósteres), e debendo inscribirse todos e cada un dos autores no Congreso nalgunha das modalidades (con asistencia ou sen asistencia).

Os traballos poderán estar redactados en castelán, portugués e inglés.

As comunicacións que se presenten no CIED11 poden ser ben orais ou ben pósteres, con preferencia para a primeira de ambas as modalidades, na medida da dispoñibilidade de tempo no programa para a presentación oral das comunicacións aceptadas.


Comunicación oral 

Os autores disporán de entre 8 e 10 minutos para a presentación libre en formato Power Point, PDF ou Prezzi, debendo responder ás preguntas que se realicen posteriormente á exposición do traballo.

Para los autores residentes en el extranjero cabe la posibilidad de realizar la presentación a través de videoconferencia.

O envío das comunicacións debe responder as normas da plantilla  <<< descargar plantilla >>>

As comunicacións deben constar dun mínimo de tres páxinas e un máximo de catro, incluíndo a portada.


Póster 

Os traballos con este formato exporanse, coa presenza obrigatoria de polo menos un dos autores, durante o tempo determinado para a sesión específica fixada no programa, debendo quedar exposto durante o resto da xornada. Para a exposición do póster débese utilizar o modelo proposto por CIED11. 

Os pósteres entregaranse no momento da recollida de documentación, e será a organización do Congreso a encargada de colocar os mesmos no espazo destinado especificamente para permanecer exposto durante o Congreso.
O envío dos mesmos debe responder as normas da plantilla <<< descargar plantilla >>>


NOTA: Para a publicación dos traballos no libro de actas, todos os autores respectivos terán que inscribirse no congreso e devanditos traballos deberanse expoñer por parte dalgún dos seus asinantes. 


Datas clave do congreso

19 MARZO 2021

Límite recepción traballos

16 ABRIL 2021

Confirmación traballos aceptados

30 ABRIL 2021

Límite inscrición reducida

3-4 XUÑO 2021

Celebración CIED11

image Este sitio web usa cookies propias y de terceros. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Aceptar Configurar